Blog

Otizm - Senem Yalçınkaya

Otizm  - Senem Yalçınkaya

OTİZMİN TANIMI

Otizm, yaşam boyu süren iletişim,  dil, sosyalleşme gibi birçok ilgi alanını etkileyen yaşam boyu süren yüksek kortikal işlevlerle bağlantılı olarak davranış belirtileriyle tanımlanan bozukluk olarak tanımlanabilir.

OTİZMİN BELİRTİLERİ

Normal akranlarıyla sosyal ilişki kurmakta güçlük çekerler. Duygu ve düşüncelerini anlatmakta zorlanırlar, Kişilerle göz kontağı kurmaktan çekinirler, iletişime cevap vermezler, kucaklanmaya, göz kontağı kurmaya karşı tepkisizdirler bazen bunlara olumsuz tepki gösterebilirler. Otizmli çocukların çoğu sözcükleri az kullanır. Konuşmayı iletişim aracı olarak görmezler. Bozukluğun seyri, bireyin kronolojik yaşı ve gelişim düzeyine bağlı olarak büyük değişimler gösterir. Erken yaşlarda arkadaşlık kurma, oyun oynama isteği ve ilgileri yok veya çok azdır. Otistik çocukların işlevsel olarak % 75’i geridedir. Genel zeka düzeyinden bağımsız olarak, bilişsel beceriler yelpazesinde gerilikler vardır.

OTİZME NEDEN OLAN ETMENLER 

Genetik faktörler,

Psikodinamik ve Ailesel Faktörler,

Organik-Nörolojik –Biyolojik Faktörlerdir.

bozukluktan oluşan grup olarak sınıflandırmıştır.

  •  Otizm
  • Rett Sendromu
  • Çocukluk Dezintegratif  Bozukluğu
  • Asperger Bozukluğu
  • Başka Türlü Adlandırılmayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Atipik Otizm)

OTİZM

Erken dönemde başlayan yaşam boyu devam eden, sosyal ilişkiler, iletişim, davranış bilişsel gelişmede sapma gibi özellikler gösteren nöropsikiyatrik bozukluk olarak kabul edilir.

RETT SENDROMU

Rentt Sendromu; Çeşitli ırklarda ve etnik gruplarda, özellikle kız çocuklarında görülen nörolojik bir rahatsızdır. Bu sendrom erkeklerde de  görülebileceği  bilinmektedir. Erkeklerde görüldüğüne bu bebekler genellikle düşük, doğum anında ölme, veya anne karnında erken ölüm gibi durunlar ortaya çıkar.

DEZİNTEGRATİF  BOZUKLUĞU

Doğumdan itibaren en az iki yıl normal gelişim kaydeder. Belirtileri 3-4 yaşlarında görülmeye başlar. Normal gelişim seyreden çocuğun;dil,sosyal ilişkilerinde, zekasında deteryasyon (yıkım) söz konusudur.

ASPERGER BOZUKLUĞU

Çok sınırlı ve dar alanlarda derin bilgilere sahiptirler. “ küçük profesör” yakıştırması yapılır. Otizmden farklı olarak küçük yaşta konuşmaya başlarlar, aşırı bilgiçlik ve el becerilerinde özel sorunlar görülür. Mekanik oyuncaklara çok düşkünlerdir, ilgi alanları sınırlı olan insanlarla daha iyi ilişkiler kurarlar. Davranışsal sorunlar görülebilir, jest, mimik, vücut dilini kullanmada sorunları vardır.

BAŞKA TÜRLÜ ADLANDIRILMAYAN YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK (ATİPİK OTİZM)        

Sosyal iletişimle ilgili sorunlar, dil dilin amaca yönelik kullanımıyla ilgili sorunlar, aşırı utangaçlık, aşırı çekingenlik, günlük ve özel yaşamda aşırı katı yaklaşım, aşırı bağlılık, gibi durumlar belirtirler.

 

                                                                                                        SENEM YALÇINKAYA

                                                                                               Çocuk gelişimi ve eğitim öğretmeni


6 yıl önce yayınlandı.

İletişim

Adres: Örnek Mah. 679. Cad. No: 21 Altındağ/ANKARA

Telefon: 0(312) 316 80 80

Mobil:

E-Posta: info@umutcinarimaltindag.com

Çalışma Saatleri: 8:00 - 18:00